08/23/2017 - چهارشنبه 1 شهريور 1396

معرفی مدیرعامل

 

 

حمایت از نخبگان و شرکتهای دانش بنیان

شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در راستای تحقق فرمایشهای مقام معظم رهبری در تحقق یافتن شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، حمایت از نخبگان و شرکتهای دانش بنیان را در دستور کار خود قرار داده و بنا دارد از ظرفیتهای این شرکت، نخبگان و دانشجویان حداکثر استفاه را در پروژه های خود داشته باشد.
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، همواره از توانایی ها و ظرفیتهای شرکت های دانش بنیان در پروژه خود بهره گرفته است چرا که مسئولان این شرکت معتقدند توجه به این امر مهم از ارکان تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار به شمار  می آید. بنابراین با توجه به تاکیدات شهردار محترم تهران مبنی بر اینکه باید شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد شهری تقویت شود، به همین دلیل، از مجموعه ها و شرکتهای دانش بنیان که منابع مهم در ایجاد اشتغال و کارآفرینی به شمار می آیند، تقاضا داریم تا در پروژه های مختلف نهایت همکاری و تعامل را با ما داشته باشد.
شرکت توسعه فضاهاي فرهنگی تلاش دارد در راستاي اجراي سیاست هاي فرهنگی شهرداري تهران، تبدیل تهران به جهان شهری فرهنگی، دانش بنیان و معیار در دنیای اسلام را با هدف تأمین سرانه فضاهاي فرهنگی و توزیع عادلانه این اماکن در سطح شهر را تحقق بخشد.
ماموریت این شرکت محدود به تهیه و اجراي سازه هاي فرهنگی نبوده و انجام مطالعات پایه اي و محتوایی را در حوزه فعالیت هاي فرهنگی در دستور کار خود قرار داده و  تغییر رویکرد شهرداري تهران، از سازمانی خدماتی به نهادي اجتماعی در طول سال هاي اخیر و تلاش براي ایجاد عدالت اجتماعی و بهره مندي از امکانات شهري باعث توجه ویژه مدیریت شهري به توسعه فضاهاي فرهنگی در سطح  شهر تهران شده است.
شرکت توسعه فضاهاي فرهنگی احداث پروژه هاي عظیم فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را در کارنامه خود دارد، چرا که سیاست این شرکت ایجاد بناها و فضا هاي ماندگار فرهنگی است.
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در پروژه های مختلف از جمله باغ کتاب تهران و مجموعه سراسرنمای مقاومت که به‌ عنوان منحصر به فردترين پروژه شهري محسوب می شود به توان و تخصص متخصصان ایرانی، شرکتهای دانش بنیان، نخبگان و دانشجویان اعتماد کرد و همین امر  منجر به کاهش هزینه ها و افزایش سرعت تکمیل پروژه شد. بنابراین در ادامه فعالیت ها، از شرکتهای دانش بنیان دعوت می کنیم که با ارایه طرحها و برنامه های خود، ما را در احداث و تکمیل ابرپروژه های  فرهنگی این شرکت که نماد اقتصاد مقاومتی در آنها مشهود است ، یاری کنند.